Bài mới

Bộ nhận diện thương hiệu LEADS TRAINING

By Unknown - 10/15/2016 No Comments
THỰC HIỆN: HV. Trần Nguyễn Thanh Giang 
Video đề tài: https://www.youtube.com/watch?v=4WTYrZ9DDeM 


Lớp: Đồ họa quảng cáo KG: 18-03-2016, ca: tối thứ 246 từ 17h30- 19h30 tại: 
Trung tâm đào tạo CNTT Nhất Nghệ 
GVHD: Lâm Văn Tư - 090 77 99 627 
Trợ giảng: Nguyễn Xuân Sơn - 0909 357 005

Chủ đề:

Chưa có bình luận cho chủ đề " Bộ nhận diện thương hiệu LEADS TRAINING "