Bài mới

Bạn đam mê Dựng phim muốn làm các công việc Biên tập và xử lý hậu kỳ phim ảnh:
+ Biên tập và dựng phim tiệc cưới, sinh nhật
+ Biên tập và xử lý hậu kỳ phim ảnh
+ Dựng và xử lý hiệu ứng cho Video quảng cáo trên TV, youtube.Mời bạn tham gia lớp Biên tập & Dựng phim tại Nhất Nghệ.
Ngày khai giàng: 26/07/2016
Giờ học: Tối thứ 2,4,6 từ 17h30 đến 19h30
Thời gian: 3 tháng - HP: 3 triệu/khóa học
* Một suất học bổng bán phần dành cho bạn có đề tài tốt nhất lớp.

Môn học:
+ Cinema 4D quảng cáo sản phẩm 3D
+ Biên tập phim với Adobe Primier
+ Hiệu ứng phim với Adobe After Effect
+ Xử lý âm thanh bằng Adobe Audition / Sony Sound Forge.

Xem nội dung chi tiết lớp học:
http://nhatnghe.com/chuongtrinhhoc/bientapvadungphim

Xem Demo của lớp học: http://youtube.com/hocdohoavn
Tham gia nhóm học đồ họa và tuyển dụng: http://facebook.com/groups/dohoa247
Video học đồ họa: http://youtube.com/dohoa247
Lab học đồ họa: http://dohoa247.com/

Chủ đề:

Chưa có bình luận cho chủ đề " Khai giảng lớp Biên tập và Dựng phim buổi tối thứ 2,4,6 "