Bài mới

Các phím tắt cần nhớ trong HĐH Mac

By Unknown - 12/22/2015 No Comments
Các phím cần nhớ khi sử dụng Mac

Command + Q: Thoát phần mềm
Cmd + Tab: Chuyển sang phần mềm khác
Cmd + C, Cmd+V, Cmd+X,.. Copy, Paste như Window
Cmd + Shift + 3: Chụp màng hình và lưu file tại Desktop
Ctrl + Shift + 4: Chụp một phần màn hình với vùng chọn hình chữ nhật tự vẽ.
Control + Eject: Chọn shut down, sleep hay restart máy tính

Cmd + O: Mở Folder
Enter: Đổi tên Folder
Cmd + Shift + N: Tạo Folder mới
Cmd + Delete: Xoá folder

Ctrl + Tab: Chuyển sang các file đang mở
Cmd + [ , ]: Go Back, Forward
Cmd + < , >:  Go Back, Forward
Cmd + R: Reload Page
Cmd + Shift + D: Show desktop

Soạn thảo văn bản:
Cmd + >: End > Cuối dòng
Cmd + <: Home > Đầu dòng
Cmd + ^: PageUp > Lên 1 trang màn hình
Cmd + Fn + <,>: Ctrl + Home > Về đầu tài liệu
Delete: Xoá ký tự phía trước
Fn + Delete: Xoá ký tự phía sau
Cmd + Fn + Enter: Page Break 

Chủ đề:

Chưa có bình luận cho chủ đề " Các phím tắt cần nhớ trong HĐH Mac "