Bài mới

Phím tắt trong Autodesk Maya

By Học đồ họa - 9/24/2015 No Comments
Công cụ xem tài liệu
Alt + Click trái chuột kéo > Xoay vùng nhìn
Alt + Click phải chuột kéo > Phóng to | thu nhỏ màn hình
Alt + Click phím giữa chuột di chuyển > Di chuyển vùng nhìn
Xoay phím giửa chuột > Phóng to, thu nhỏ vùng nhìn
[, ] > phóng to, thu nhỏ
f > Zoom selection
A > Xem tất cả các đối tượng

4 > WireFrame | Khung dây
5 > Smooth shape all | Xem ảnh trơn
6 > Kết hợp Wireframe & Smooth
1,2,3,4,5,6,7,8: Các chế độ hiển thị

F2, F3,... F6: Các kiểu màn hình làm việc: Animation, Polygon,...
F8: Select Object mode | Select point (Vertex)
F9: Select point (Vertex)
F10: Select line component
F11: Select face component
F12: Select parm point component


Công cụ Transform
+,-: Resize Pivot
W > Move tool
E > Xoay hình
R > Thay đổ kích thước
G: Chọn công cụ vừa tạo hình
Ctrl + D: Duplicate object
Ctrl + A > Chọn bảng Channel box
F8: Attribute Editor
Ctrl + G > Dời tâm về góc tọa độ
Ctrl + H: Hide object (Ẩn đối tượng)
Ctrl + Shift + H: Show all Object (Hiện đối tượng)

Alt + V: Play timeline
Alt + B: Change background
Alt + ,: Prev timeline
Alt + .: Next timeline

Window / Outline > Chọn đối tượng theo tên
Space > Hotbox: chọn các lệnh nhanh
F8 > Chuyển đổi từ chế độ Object sang Component (Chỉnh Object hoặc từng điểm hay đoạn, mặt,…)


Thuộc tính công cụ chọn
Double click vào công cụ chọn bất kỳ...

Chưa có bình luận cho chủ đề " Phím tắt trong Autodesk Maya "