Bài mới

Hiệu ứng Phản chiếu 3d trong After Effect

By Học đồ họa - 9/27/2015 No Comments
  • Thao tác lớp 3d
  • Tạo vùng nhìn Camera
  • Light
  • Linear Wipe, Ramp, Grid

 Bước 1
Tạo dự án mới Pan D1/DV 6 giây
Hình 1

Bước 2
Chọn Layer / New / Solid để tạo đối tượng HCN đơn sắc, sau đó bạn dùng hiệu ứng General / Ramp để tô màu chuyển sắc cho đối tượng
Hình 2


Bước 3
Thêm một đối tượng Solid > bật 3d trên bảng layer để xoay 90 độ theo trục x đồng thời nhân đôi để tạo layer mới.
Trên layer Copy chọn Effect & Preset / Generate / Grid để tạo lưới.
Chọn Layer / Camera để thêm
Hình 3

Bước 4
Nhập text "Nhất Nghệ" > Chọn Layer / Pre compose (Ctrl + Shift + C) để chuyển text thành Composition.
Hình 4


Nhấn Ctrl + D để copy text > kéo lật xuống làm bóng.
Tạo hiệu ứng trong suốt theo dạng Linear: Animation Presets / Transitions - Wipes / Linear Wipe (Ứng dụng tạo bóng đổ cho hình hay text)
Hình 5
Bước 5
Thêm camera để diễn hoạt đối tượng theo camera.

Chưa có bình luận cho chủ đề " Hiệu ứng Phản chiếu 3d trong After Effect "