Bài mới

Download bài tập thực hành

By Unknown - 9/29/2015 No Comments
Download bài tập thực hành

Đang cập nhật....
Bài tập photoshop
Lab1.

Bài tập Illustrator
Lab1

Bài kiểm tra


Bài tập Corel
Lab1


Bài tập Indesign / QuarkXPress
Lab1
Lab6. Định dạng Header & footer
Download source
Lab7.Thiết kế Catalogue
Download bài tập dàn trang

Lab8. book
Download
 

Kiểm tra QuarkXPress

>Download

Bài tập Đồ họa web
bt_photoshop > Download
Layout Shop_Hoatuoi > Download
Layout_Laptop > Download
CSS_CB > Download
Form > Download
Jquery_CB > Download

Bài tập Flash
Lab1

Bài tập Web doanh nghiệp
Lab1


Link tham khảo
http://nhatnghe.com/forum - Forum nhất nghệ
http://thongbao.webdoanhnghiep.org - Tài liệu học web doanh nghiệp, đồ họa web, joomla
http://w3schools.com - học web cơ bản
http://dynamicdrive.com - Mã nguồn mở cho web (menu, css, javascript, tooltip, ajax,...) miễn phí.
http://templatemonster.com - Template mẫu cho web.


Database webtintuc: http://www.mediafire.com/?yb0y40h9mbun2vb
Test dohoaweb: http://www.mediafire.com/?nd28cdvkcf3045f

Chủ đề:

Chưa có bình luận cho chủ đề " Download bài tập thực hành "