May 20, 2013

Bài 5: Sử dụng màu trong Corel

Mục tiêu

Ứng dụng màu trong thiết kế đồ họa.
Cách tô màu cho đối tượng.
Các dạng màu trong Corel.
Tô màu bằng lưới, tô màu bằng hiệu ứng blend. Sử dụng Color Palette


 Bảng Color Palette mặc định nằm ở phía tay phải của màn hình làm việc với lượng màu khá phong phú thỏa mãn phần nào về màu cho các ấn phẩm thiết kế của bạn.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn đối tượng cần tô màu bằng Pick Tool.
2. Click chuột vào các ô màu cần tô để tô màu hay click vào ô None để bỏ màu cho các đối tượng được chọn.
• Click trái chuột vào mẫu màu: Tô màu Fill.
• Click phải chuột vào mẫu màu: Tô màu Outline.
• Click giữ chuột vào mẫu màu: Chọn màu chi tiết.
• Click & Drag tiêu đề: Di chuyển thanh màu đến vị trí khác.
Chú ý:Khi không chọn đối tượng mà click vào ô màu, Corel sẽ xuất hiện bảng thông báo cho phép xác định màu mặc định cho đối tượng sẽ tạo ra sau này.
• Graphic: Tô màu mặc định cho các đối tượng hình vẽ.
• Artistic Text: Tô màu mặc định cho Text đơn.
• Paragraph Text: Tô màu mặc định cho Text đoạn. F12 (Outline Pen Dialog)
Phím F12 cho phép xác định thuộc tính đường viền cho các đối tượng được chọn.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn đối tượng cần đặt thuộc tính đường viền bằng Pick Tool.
2. Nhấn F12 hoặc Double Click vào biểu tượng outline trên Status bar để mở bảng Outline Pen Dialog.

Hoặc click vào công cụ Outline Pen Dialog trêng thanh Tool Box.

3. Chọn các thuộc tính phù hợp cho đường viền và chọn Ok.

Bảng Outline Pen Dialog cho phép xác định thuộc tính cho đường viền (Outline) của các đối tượng được chọn.
• Color            : Chọn màu cho Outline.
• Width: Độ lớn của Outline.
• Style : Chọn kiểu cho Outline.
• Edit Style: Hiệu chỉnh các kiểu Outline có sẵn.
• Corners: Chọn kiểu điểm nối có trên Outline.
• Line Caps: Chọn kiểu điểm đầu và đểm cuối của Outline.
• Arrows : Gán mũi tên vào điểm đầu và điểm cuối.
• Calligraphy: Tạo nét vẽ tự nhiên.
• Behind Fill: Outline ẩn dưới Fill Color.
• Scale with image: Outline tỷ lệ với kích thước đối tượng. Shift+F12 (Outline Color Dialog)
Cho phép xác định màu cho Outline.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn đối tượng cần tô màu Outline bằng Pick Tool.
2. Shift+F12 hay click.

3. Chọn màu phù hợp > Ok.

1. Các dạng bảng màu cho phép các bạn có nhiều cách chọn màu hơn.
2. Điểm lấy màu tô bằng cách click chuột.
3. Mẩu màu cũ và mới.
4. Nhập vào thông số màu khi cần có màu tô chính xác.
• Add To Palette : Thêm mẫu màu vào bảng màu cơ bản.
Chú ý: Có thể Click vào ô Color > Order trên bảng Outline Pen Dialog (F12) để mở bảng Outline Color Dialog.

Shift+F11 (Fill Color Dialog)
Cho phép xác định màu fill cho các đối tượng được chọn.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn các đối tượng cần tô màu Fill.
2. Shift+F11 để mở bảng Fill Color Dialog hay click vào biểu tượng.

3. Xác định màu phù hợp và chọn Ok.

• Model : Chọn mode màu phù hợp (CMYK hoặc RGB).
Có thể click chọn màu hay nhập vào các ô CMYK các thông số màu phù hợp.
F11 (Fountain Fill Dialog)
Lệnh Fountain Fill Dialog cho phép tô màu chuyển sắc cho đối tượng.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn các đối tượng cần tô màu Fill chuyển sắc.
2. F11 để mở bảng Fill Color Dialog hay click vào biểu tượng.3. Xác định mẫu tô chuyển sắc phù hợp và chọn Ok.


• Type : Chọn kiễu màu chuyển sắc.

• Center Offset           : Định tâm của mẫu màu.
• Option
       - Angle      : Góc của dãy màu.
       - Steps      : Số bước chuyển màu.
       - Edge Pad : Độ nhòe.
Xác định hướng chuyển màu  


Chuyển màu trực tiếp theo đường thẳng trên bánh xe màu.
Chuyển màu ngược chiều kim đồng hồ trên bánh xe màu.
Chuyển màu cùng chiều kim đồng hồ trên bánh xe màu.
• Presets :  Xác định các mẫu tô có sẵn trong Corel.
• +, - :  Lưu, xóa mẫu màu.
• Color Blend :  Xác định màu trung gian.
       - Two Color : Chuyển theo 2 màu.
       - Custom   : Chuyển theo nhiều màu.
 

Double Click vào bất kỳ vị trí nào trên đường thẳng trên để thêm màu chuyển vào mẫu màu. Click vào các đểm màu và chọn màu cho nó, nếu muốn bỏ màu chỉ cần nhấn Delete khi mẫu màu đang được chọn.
Tô màu theo mẫu tô có sẵn

Thao tác thực hiện:

1. Chọn các đối tượng cần tô màu.
2. Click chọn pattern Fill Dialog trên thanh công cụ.

3. Xác định mẫu tô phù hợp cho đối tượng và chọn Ok.

• 2-Color         : Mẫu tô 2 màu.
• Full color      : Mẫu tô nhiều màu.
• Bitmap          : Mẫu tô dạng hình ảnh Bitmap.
• Front, Back  : Chọn màu cho mẫu tô.
• Load : Mở một mẫu màu hay hình ảnh làm mẫu tô.
• Delete          : Xóa mẫu trong danh sách.
• Create...       : Tạo mẫu tô mới.
• Origin           : Thay đổi vị trí của mẫu tô so với đối tượng.
• Size  : Kích thước mẫu tô.
• Transform    : Skew (Kéo nghiên mẫu tô), Rotate (Xoay mẫu tô).
• Transform Fill With Object  : Mẫu tô tỷ lệ với đối tượng.
• Mirror Fill     : Lật mẫu tô.
Chú ý: Để áp dụng một mẫu tô có sẵn các bạn chỉ việc chọn mẫu tô phù hợp sau đó xác định các thông số cho mẫu tô đó và chọn Ok để hoàn thành.
Tuy nhiên để có thể hiệu chỉnh một cách nhanh và hiệu quả các mẫu tô có sẳn hay mẫu tô màu chuyển sắc các bạn nên sử dụng công cụ Interactive Fill Tool (G).
Interactive Fill Tool (G)

Là công cụ Tô và hiệu chỉnh màu Fill.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn các đối tượng cần tô màu Fill.
2. (G) hay Click chọn công cụ Interactive Fill Tool trên Tool Box.
3. Chọn các dạng màu tô trên thanh Properties Bar.• No Fill           : Không màu.
• Uniform Fill  : Màu đơn sắc.
• Linear, Radial, Conical, Square,... : Màu chuyển sắc và các mẫu tô đặc biệt.
• Copy Properties  • No Fill           : : Copy mẫu màu có sẵn.
Khi chọn Full Color Pattern thì thanh thuộc tính như sau.


Eyedropper tool

Công cụ copy các thuộc tính của đối tượng (Fill color, Stroke properties, Font properties,...) và áp chúng cho đối tượng khác.

Thao tác thực hiện:

1. Click chọn công cụ Eyedropper tool và click vào đối tượng mẫu.
2. Chọn Option trên thanh Properties.
3. Nhấn giữ phím Shift để chuyển sang công cụ (Paint Bucker Tool).
3. Di chuyển con trỏ đến đối tượng cần áp thuộc tính vừa Copy và Click.
Ví dụ:
Copy thuộc tính của Text “Source” để áp cho text “Object”.


 B1. Chọn công cụ EyeDroper Tool.
B2. Click vào Text “Source” để copy thuộc tính của “Source” (Về màu Fill, Stroke, Fotmat Font,... Tùy theo chọn lựa của các bạn trên thanh Options).

B3. Click chọn công cụ Paint Putker Tool  trên Tool Box.
B4. Di chuyển con trỏ đến text Object và Click để áp thuộc tính vừa copy cho nó. 


Interactive Mesh Fill Tool (M)

- Công cụ tô màu lưới cho đối tượng, màu sắc tạo ra dựa vào hệ thống lưới tự tạo và có sự hòa trộn màu rất tự nhiên, thường ứng dụng tô hoa, lá, trái cây đơn giản.
Để sử dụng tốt công cụ này các bạn cần phải nhìn được chiều sâu của màu sắc (Có mắt thẩm mỹ).

Thao tác thực hiện:

1. Chọn đối tượng cần tô màu Mesh và xác định màu (Set màu ) chính cho đối tượng.
2. Chọn công cụ Interactive Mesh Fill Tool (G).
3. Click vào vị trí cần tạo lưới và xác định màu cho điểm vừa tạo ra.
4. Điều chỉnh vị trí và màu sắc của các điểm tô màu bằng công cụ Interactive Mesh Fill Tool.
Ví dụ:
Ứng dụng công cụ Interactive Fill Tool để tô màu chuyển sắc cho Logo Pepsi.

Câu hỏi luyện tập

1. Mode màu là gì ? Có mấy loại mode màu trong Corel ?
2. Có bao nhiêu kiểu tô màu trong Corel ? Trình bày các kiểu tô màu đó.
3. Trình bày cách tô màu Fill và Outline cho đố tượng.
4. Để tô màu chuyển sắc cho Outline của đối tượng, bạn thực hiện như thế nào ?
5. Thực hiện thiết kế và phối màu cho banner, poster, hình trái cây.

1 nhận xét:

Post a Comment